KEDİLERİN VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

KEDİLERİN VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

Posted by Gultekin Kulekci 05/09/2019 0 Comment(s)

Viral Rhinotracheitis

Hastalık etkeni Herperviruslardır. Hastalığın şiddeti öncelikle vücut direnci, yaş, genel sağlık durumu ve bağışıklık ile ilgilidir.

En şiddetli hastalık tablosu süt emen kedilerde görülür. Hastalığın bulaşması göz, burun ve ağız akıntıları ile olmaktadır. Bu hastalığın kuluçka dönemi 2-6 gün arasında değişmektedir. Hasta kedilerde ateş, iştahsızlık, depresyon, irinli göz ve burun akıntıları gözlenir. İrinli akıntılarla burnu tıkanan kedilerin ağızdan soluk alması tipiktir.

         Yavru kediler, gebelik döneminde hastalığı alırlar. Hasta yavrular sürekli ağlar. Yavru kediler akciğer enfeksiyonu ve karaciğer bozuklukların bir sonucu olarak, sıvı kayıpları ve açlık sonucu ölürler.

Calivivirus(Kalisivirus) Enfeksiyonu

         Bu enfeksiyon daha çok kalabalık ortamlarda barınan(kedi pansiyonları vs) aşısız genç kedilerde gözlenir. Üst solunum yolu enfeksiyonu, akciğer, bağırsak ve eklemlerin  yangıları ile karakterizedir. Kalisivirus enfeksiyonunun kuluçka dönemi 3-5 gün arasında değişiklik göstermektedir. İştahsızlık, ateş, göz ve burun akıntılarına ek olarak dil üzerinde, damakta, burun ucunda, dudaklar ve patilerde gözlenen, yüzeysel ülserler başlıca belirtileridir.

Clamydiosis(Klamidioz)

          Kedilerde üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan hastalıklardan biri de klamidiozdur. Hastalık etkeni Chlamydia psittaci'dir. Tekrarlayan ve kalıcı göz mukozası iltihabı ve nezle ile karakterizedir.

TEDAVİ

         Yukarıda sayılan bu hastalıkların tedavisinde, hasta kedilerin ılık ve havadar ortamlarda barındırılması tedavinin temel ilkelerinden birisidir. Bundan sonraki aşamalarda Veteriner Hekim kontrolünde antibiyotik tedavisi ve vitaminler ile desteklenmelidir.

KORUNMA

         Bu tür hastalıktan korunmada yine en iyi yok aşılamadır. Bunun için geliştirilmiş enjektabl ve burun içi(inrtanazal) uygulanan aşılar mevcuttur. 9-10 haftalardan başlamak üzere uygulanacak aşı programları ile bu hastalıktan korunmak mümkündür.Yaygın olarak kullanılan kedi karma aşıları, kedi gençlik hastalığı rhinotrachcitis, kalisivirus ve klamidioz kombinasyonu şeklindedir.

Kuduz(Rabies)

        Kuduz beyin iltihabı ile karakterizedir.Köpeklere nazaran kedilerde daha seyrek olarak karşımıza çıkmaktadır. Köpeklerde karşılaştırıldığında oran 10'da 1'dir.

Kuduz virüsü salyada sinir dokusunda bulunmaktadır. Bu nedenle bulaşması kedilerin ya da köpeklerin ısırmasıyla olmaktadır.

        Kuduzun kuluçka dönemi 2 hafta ile 2 arasında değişiklik göstermektedir. Genellikle etkenin alınmasından 15-25 gün sonra klinik belirtileri başlar. Kuduzun

sakin dönem, saldırgan dönem ve felç dönemi olmak üzere 3 klasik dönemi vardır.

1- Sakin Dönem: 1-3 gün arasında değişen bu dönemde hafif ateş, göz kapaklarında yavaş kasılmalar,kornea reflekslerinde zayıflama, ısırık bölgesini dişleme gibi

belirtiler gözlenir. İnsanlardan uzaklaşma ve gıda niteliği olmayan maddeleri yeme isteği gibi olağan dışı davranışlar sakin dönemde meydana gelen belirtilerdir.

 2-Saldırgan Dönem: Kudurmuş kediler köpeklerden daha tehlikelidir. Bu dönemde agresif davranışlar, koordinasyon bozuklukları nöbetler ve aşırı duyarlılık gözlenir.

3-Felç Dönemi(Paralitik Dönem) : Klinik belirtilerinin başlamasından 2 ila 4 gün içerisinde felçler baş gösterir. Yutak felci bu aşamanın başlangıcıdır. Yutak felcine bağlı olarak salya akıntısı, gıdaların ve suyun yutulamaması, solunum güçlüğü ve ses değişiklikleri görülür. Arka bacaklardan başlayan felç, yayılarak tüm vücudu kaplar ve solunum felci sonucunda ölüm gözlenir.

         Kuduz felci tedavisi olmayan, sonuçları son derece kötü kesin ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Bu nedenle aşılama son derece önemlidir. İlk aşılama 3 aylık dönemde yapılır ve yılda bir kez tekrar edilir. Kuduzdan şüpheli bir hayvanla karşılaşıldığı zaman ilk yapılacak işlem, en yakın veteriner sağlık kuruluşuna haber verilerek hasta hayvanın karantinaya alınması sağlanmalıdır. Isırılan kişilerin de ısıran kedi ve ya köpeğin aşılı olup olmadığına bakmaksızın derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması ve aşılama prosedürünü başlatması gerekmektedir.

         Acı sonuçların yaşanmaması için, aşılamalara gerekli önemin verilmesi ve yıllık aşı programlarının eksiksiz uygulanması sağlıklı bir yaşam için olduğu kadar insanlık adına da önemli bir görevdir. 

Write a Comment